Wat is die vorm van regering in Rusland?

Wat is die vorm van regering in Rusland?
Wat is die vorm van regering in Rusland?
Anonim

Die bevel waarvolgens die organisasie en interaksie van die land se hoogste liggame (die regeringsvorm) uitgevoer word, in Rusland word ingestel met inagneming van verskeie faktore. Die belangrikste daarvan moet die vlak van politieke en regskultuur, die verhouding van sosiale en politieke kragte, en ander genoem word.

regeringsvorm in moderne Rusland
regeringsvorm in moderne Rusland

Weens die spesiale situasie van die oorgang na 'n markekonomie, is die regeringsvorm in moderne Rusland 'n presidensiële republiek. Daar moet gesê word dat hierdie orde sy eie kenmerke het.

So wat is die vorm van regering in Rusland?

Daar moet eerstens op gelet word dat, saam met die kenmerke wat 'n presidensiële republiek in die tradisionele sin het (veral in die teenwoordigheid van presidensiële beheer oor regeringswerk), hierdie bevel sekere kenmerke van 'n parlementêre republiek. Hierdie kenmerke is dat die Doema geen vertroue in die Regering kan uitspreek nie, ten spyte van die feit dat die finale besluit oor hierdie aangeleentheid deur die President geneem word.

Ook is die regeringsvorm in Rusland, volgens 'n aantal skrywers, ook anders deurdat daar 'n sekere oorwig tussen die individuele vertakkings van mag is.

wat is die vorm van regering in Rusland
wat is die vorm van regering in Rusland

Een van die hoofprobleme van die staatstruktuur is die territoriale organisasie van staatsmag. Die taak is om die optimale balans tussen die sfere van magsaktiwiteite op federale vlak te vind en te versterk, hoofsaaklik om die integriteit van die grondgebied, die eenheid van die land en die begeerte van 'n aantal streke en streke vir groter onafhanklikheid te verseker.

Rusland is 'n unieke staat, en die regeringsvorm in Rusland is hoofsaaklik gebou op 'n kontraktuele grondwetlike wetlike grondslag. Bilaterale ooreenkomste tussen onderdane van die Federasie en staatsowerhede dien as 'n meganisme vir selfinstelling en regulering van federale verhoudings. Dit moet gesê word dat dit in terme van die aantal onderdane van die Russiese Federasie in die eerste plek in die wêreld is.

Desentralisasie en toenemende onafhanklikheid van die streke word gebalanseer deur die basiese beginsels wat in die Grondwet weerspieël word. Hierdie beginsels waarborg die gelykheid van alle lede van die Federasie, die onaantasbaarheid van die integriteit van die land se grondgebied, die eenheid van die grondslae waaruit die staatstelsel bestaan.

regeringsvorm in Rusland
regeringsvorm in Rusland

Die regeringsvorm in Rusland maak voorsiening vir die beskerming van die vryhede en regte van burgers. Die grondwetlike grondslae weerspieël die oppergesag van die federale wetgewing, en dui ook op die ontoelaatbaarheid om aksies te neem op enige manier wat daarop gemik is om die status van onderdane eensydig te verander.

Grondwetlik in die land word die vakke van jurisdiksie van staatsowerhede in drie kategorieë verdeel: items waaruitgesamentlike bestuur van die vakke en die Federasie, afsonderlike bestuur van beide die Federasie en die vakke.

'n Buigsame beleid van interetniese ooreenstemming is nodig om federale betrekkinge te harmoniseer. Hiervoor word 'n sekere konsep van die land se beleid ontwikkel, wat voorsiening maak vir die oplossing en voorkoming van konflikte op verskeie vlakke.

Aanbeveel: