Leer om die feite te stel en ander te oortuig

Tale 2023

INHOUDSOPGAWE:

Leer om die feite te stel en ander te oortuig
Leer om die feite te stel en ander te oortuig
Anonim

Met watter mate van selfvertroue gee mense uitdrukking aan hul oortuigings? Om die feite te stel is waarna iemand streef wat by die waarheid wil uitkom. Die artikel hieronder sal die betekenis van die stelling openbaar en praktiese raad van sielkundiges gee oor hoe om jou standpunt oortuigend te beredeneer.

Wat staan daar?

Dr. Huis
Dr. Huis

Dikwels in 'n dispuut moet jy jou teenstander oortuig dat jy reg is. Om dit te doen, moet jy vertroue hê in die waarheid van jou oordele, en nog beter, 'n objektiewe argument vir jou oordele verskaf. Vestig enige posisie stewig. Terselfdertyd, om objektiewe gebeure te stel en verskynsels te beskryf wat deur die samelewing erken word, beteken om feite te stel.

Die eienaardigheid van so 'n aanbieding van inligting is die afwesigheid van die "kleur" daarvan in die een of ander emosie. Wat beteken dit? 'n Stelling is 'n aanbieding van "droë" inligting sonder om 'n subjektiewe houding teenoor die inhoud daarvan uit te druk. Appèl met feite laat 'n persoon toe om die area te ken waarin die bespreking gevoer word. Soms help die eenvoudige vertroue in kommunikasie, sowel as die gebruik van frases soos "almal weet …", egter oortuigend."die algemeen aanvaarde feit is …", "daar is geen twyfel dat …" en ander frases wat help om 'n oortuigende argument te begin.

Etimologie van die woord

Verklaring - 'n woord afgelei van die Franse "constater" - om vas te stel, te beweer. Om 'n feit te stel is inderdaad om 'n oordeel te bevestig. Maak dit in sommige gevalle openbaar. Die verklaring van inligting lei egter nie altyd tot die publieke goedkeuring en erkenning daarvan nie. Kyk maar na die bladsye van die geskiedenis. So, byvoorbeeld, vir die nakoming van heliosentrisme en die feit van die Aarde se rotasie om die Son, is navorser Giordano Bruno op die brandstapel verbrand.

aardrotasie
aardrotasie

Gebruikvoorbeelde

Hierdie woord kan in wetenskaplike, joernalistieke, artistieke en ander tekste gebruik word. Byvoorbeeld: "Die veldbeampte het die dood van sy kameraad verklaar" of "En jy lyk vandag sleg," het Ivan Vasilievich gesê.

Ascertain - 'n woord wat meer algemeen voorkom in amptelike saketekste, nuusbulletins, deskundige menings. Die skrywers van literêre tekste wend hulle egter tot die gebruik van hierdie, nie altyd gepaste, woord om die belangrikheid van die dialoog tussen die karakters te beklemtoon, om 'n amptelike besigheidsatmosfeer van die verhaal te vestig.

Om ander te oortuig

Om vir ander met belangstelling na jou toespraak te luister, om jou te glo, is dit nie genoeg om net te sê nie.’n Sinoniem vir hierdie woord is om te roep, om te oortuig. Hoe meer feitelike inligting in jou toespraak is, hoe meer geloofwaardigheid sal jy inspireer, selfs al is die feite nie heeltemalbetroubaar. Daar is 'n aantal aanbevelings wat sielkundiges aanbeveel om toe te pas om selfvertroue te kry tydens openbare redevoering, insluitend wanneer jy jou eie mening beredeneer.

Gebruik liggaamstaal

openbare redevoering
openbare redevoering

Gebruik "lyftaal" is die hoofraad van sielkundiges. Kenners is oortuig daarvan dat gebare, sowel as intonasies, die persepsie van luisteraars en gespreksgenote kan beïnvloed.

Kenners ontmoedig ook die gebruik van afleidings wat mense gewoonlik gebruik om spanning te verlig ten sterkste. Dit kan aktief heen en weer loop tydens 'n monoloog, jou arms of bene skud, jou hare draai. Enigiets wat die gespreksgenoot se aandag van die onderwerp van die dialoog kan aflei, benadeel jou oortuigingsvermoë.

'n Reguit rug is iets om na te streef, nie net tydens openbare toesprake nie. Goeie postuur verbeter die spreker se innerlike konsentrasie, en trek ook die aandag van die luisteraars, verminder die spreker se moegheidsvlak en help om intonasie te behou.

Oogkontak

Om oortuigend te kommunikeer, om die feite te stel wat begrip van die gespreksgenoot vereis, is dit nodig om oogkontak met die opponent te hou. Dit beteken glad nie dat die persoon oorkant met 'n blik geboor moet word nie. Inteendeel, fokus op sekere woorde in jou toespraak, moet jy die reaksie op hierdie woorde in die luisteraar se gesigsuitdrukking sien, hou kontak met hom. Probeer dus om van tyd tot tyd die oog van jou luisteraars te vang, kommunikeer met hulle deur middel van visuelekontak.

Intonasie

gehoor by 'n openbare lesing
gehoor by 'n openbare lesing

Dit is intonasie wat jou toelaat om die spraak wat ander op die gehoor waarneem, in te kleur. Maak klankaksente op belangrike plekke in jou toespraak, help jouself met gebare, en dan sal jou oortuigingsvermoë toeneem. Dit is glad nie nodig om die stembande te oorvleuel of te skeur nie. Neem kort pouses waartydens jy diep asem kan haal en voortgaan met jou oortuigende storie. Hierdie tegniek help ook om te fokus en gee die brein die nodige porsie suurstof op 'n kritieke oomblik in openbare redevoering.

Vul die gapings in

Die vernaamste vyand van oorredingsvermoë is lang vokale, wat gewoonlik gebruik word om die pouses tussen woorde te vul. Dit is belangrik om te onthou dat die gebruik van parasitiese woorde nie ons spraak versier nie en dit nie individualiteit gee nie, maar inteendeel, luisteraars irriteer. Dit kan 'n mislukte dialoog veroorsaak. In die meeste gevalle is dit beter om stil te bly as om 'n lang "uh" te sê.

Gewilde onderwerp